We move people 
/

 

 

 Lezingen

Een lezing geeft stof tot nadenken, leidt tot inzichten en creëert erkenning, motivatie, bewustzijn en plezier. Wij hebben ervaring in het spreken in het openbaar. Onze spreekbeurten zijn uniek, levendig en authentiek omdat wij sprekers leveren die een first hand account kunnen aanbieden, ofwel zelf rechtstreekse ervaring hebben met thema’s zoals oorlog, migratie en integratie. Dit leidt tot prikkelende resultaten. Het leidt tot discussie, een vergroot begrip en een ander perspectief.
Tevens bieden wij edutaining aan: een combinatie van educatie en entertainment . Een mix van vermaak en prikkeling over nuttige en relevante onderwerpen

SCHOOL PROGRAMMA Rotterdam en Regio
Onze lezingen
Lezingen.pdf (316.26KB)
SCHOOL PROGRAMMA Rotterdam en Regio
Onze lezingen
Lezingen.pdf
(316.26KB) 

 

 
 


Cursussen 

Onze gecombineerde expertise stelt ons in staat om, bij te dragen aan het proces van slechts bewustzijn naar daadwerkelijke actie en verandering. Wij bieden cursussen, seminars en andersoortige bijeenkomsten aan over migratie, integratie, adaptatie en taalverwerving. De cursussen worden op maat gemaakt en worden op basis van de individuele situatie, uitdagingen, wensen en behoeften van cursisten samengesteld. De cursussen kunnen variëren van lengte: van een dagdeel tot meerdere dagen.  
Projecten

Stichting Suriana heeft verschillende projecten ontwikkeld met de thema Bruggen Bouwen. Een aantal voorbeelden van deze projecten zijn:

BBB(Bedrijven Bouwen Bruggen)
Het doel van dit project is vluchtelingen en migranten helpen te integreren in de Nederlandse samenleving door middel van werk. Hiervoor willen wij de hulp inschakelen van bedrijven.

SBB(Scholen Bouwen Bruggen - SCHOOL PROGRAM ROTTERDAM REGIO) 

Stichting Suriana bezoekt scholen, universiteiten en buurthuizen. Wij hebben een lespakket ontwikkeld die wij in het kader van antidiscriminatie, integratie en wederzijdse acceptatie aan scholen aanbieden. Scholen kunnen verschillende lessen inkopen, zoals een les ethiek of religie of migratie.

KBB(Keukens Bouwen Bruggen)
Liefde gaat door de maag. Door middel van eten bouwen wij bruggen. Welke gerechten nemen nieuwe migranten en vluchtelingen met zich mee? Wat voor verhaal zit erachter deze gerechten?